Skip to main content

Digitālā izglītība ar kultūras mantojumu


Europeana

Laipni lūdzam 2024. gada MOOC Digitālā izglītība ar kultūras mantojumu”!

Šajā lapā

Kultūras mantojumam izglītībā ir nozīmīga loma. Valodas, mācību priekšmetu programmas un izglītības programmas dažādās valstīs var atšķirties, taču vajadzību šķetināt vēsturi, lai saprastu tagadni, izjūt visas paaudzes visā pasaulē.

Lai palīdzētu digitālajiem kultūras datiem kļūt par uzticamu pirmavotu inovatīvas pedagoģijas īstenošanā un dezinformācijas apkarošanā, MOOC “Digitālā izglītība ar kultūras mantojumu” māca skolotājiem un citiem izglītotājiem izmantot jaunās tehnoloģijas. Šis tiešsaistes kurss uzlabo viņu izpratni par digitālā kultūras mantojuma potenciālu izglītībā, lai viņi to varētu efektīvi iekļaut mācību stundās un praksē neatkarīgi no mācību priekšmeta. Galīgais mērķis ir radīt aizraujošu dziļās mācīšanās saturu skolēniem, studentiem, muzeju apmeklētājiem un mūžizglītības apguvējiem, lai tos veidotu par aktīviem un atbildīgiem pilsoņiem, kam ir veiksmīgai dzīvei nepieciešamās pamatkompetences. Šogad MOOC ietver atjauninātus un jaunus materiālus un pievērsīsies arī Europeana API, šai tēmai veltot atsevišķu tīmekļsemināru, kā arī veselu nodaļu vienā no moduļiem.

Šajā MOOC ir izmantota Europeana digitālā kolekcija un emuāra Teaching with Europeana saturs, kur dalībnieki atradīs resursus dažādos formātos (piem., attēli, video, teksti, 3D) un valodās, tādus rīkus kā Transcribathon un Historiana un citus lietošanai gatavus materiālus. Kursā tiks aplūkota arī mācību scenārija veidne, dalībnieki iemācīsies to izmantot un izveidot paši savu mācību scenāriju. Kursā tiek piedāvāti atlasīti videoklipi, kuros parādīti dažādu valstu pedagogu radīti, pārbaudīti mācību scenāriji.

Papildus tam šis kurss veicinās inovatīvu pedagoģisku pieeju izmantošanu, atvērtās skolas pieejas īstenošanu un hibrīdu izglītības telpu veidošanu, ar kultūras mantojuma materiālos balstītām izglītības aktivitātēm veidojot saiknes starp skolām un muzejiem, bibliotēkām un citām kultūras iestādēm.

Kursu vari apgūt savā tempā. Katras nedēļas sākumā mēs atvērsim vienu moduli, un tev būs jāievēro tikai daži termiņi (testiem un/vai dalībnieku savstarpējās vērtēšanas aktivitātei).

Pievienojies mūsu Facebook grupai vai dalies domās portālā X (iepriekš — Twitter), izmantojot tēmturi #DigitalEducationMOOC.

Mācību mērķi

 • Iepazīstināt dalībniekus ar Europeana materiāliem par kultūru un palīdzēt viņiem saprast, kā tos var izmantot tiešsaistes un klātienes izglītības aktivitātēs.
 • Iepazīstināt dalībniekus ar mācību scenārija veidni un paskaidrot, kā to lietot.
 • Veicināt inovatīvu pedagoģisku pieeju lietošanu, izmantojot digitālo mākslas un zinātnes mantojumu.
 • Veicināt atvērtās skolas pieeju, ar Europeana resursos balstītām izglītības aktivitātēm veidojot saiknes starp skolām un muzejiem, bibliotēkām un citām kultūras mantojuma iestādēm.

Dalības nosacījumi

Pamatizglītības, vidējās izglītības, augstākās izglītības, profesionālās un speciālās izglītības skolotāji un pedagogi neatkarīgi no pasniegtā priekšmeta, muzejpedagogi un jebkuri citi kultūras mantojuma iestāžu speciālisti (piemēram, bibliotekāri, arhīvisti, kuratori un citi neformālās izglītības pedagogi), kas grib izstrādāt izglītības aktivitātes, izmantojot Europeana saturu vai savas digitālās kolekcijas un resursus.

Moduļi

 • 1. modulis: “Europeana: izglītības pārveide ar digitālo kultūru”, tiks atvērts 22.4.2024.
 • 2. modulis: “Kā meklēt tīmekļa vietnē Europeana un to izmantot izglītības aktivitātes īstenošanai”, tiks atvērts 29.4.2024.
 • 3. modulis: “Europeana izglītības rīku un resursu izpēte”, tiks atvērts 6.5.2024.
 • 4. modulis: “Mācību scenāriju veidošana ar Europeana saturu un resursiem”, tiks atvērts 13.5.2024.
 • 5. modulis: “Kultūras mantojuma nodarbību novērtēšana”, tiks atvērts 20.5.2024.

Apliecinājuma piešķiršana

Lai saņemtu apliecinājumu par kursa pabeigšanu, kursa dalībniekiem jāiesniedz savs Europeana mācību scenārijs un jāpārskata trīs citu dalībnieku mācību scenāriji. Galīgais termiņš, līdz kuram jāpabeidz visas aktivitātes, ir trešdiena, 5. jūnijs, plkst. 23.59 (CEST).

Testu rezultāts veidos 5 % no gala atzīmes, un apliecinājumu par kursa pabeigšanu var saņemt arī tad, ja testi nav nokārtoti. Mācību scenārijs kopā ar dalībnieku darba izvērtējumu veidos 95 % no gala atzīmes.

Lai kurss būtu pabeigts sekmīgi, jāiegūst kopā vismaz 95 %.

Kursa personāls

Elisavet Vlachou — kursa koordinatore

Elisavete Vlahu strādā par projektu un pedagoģisko koordinatori European Schoolnet (EUN) Zinātniskās izglītības departamentā. Elisavete palīdz īstenot projekta “Vienotas Eiropas datu telpas izveide kultūras mantojumam” aktivitātes, t. i., koordinēt vēstnieku uzdevumus, pārvaldīt MOOC, sagatavot publikācijas utt. Viņa ir iesaistīta arī citos EUN projektos un iniciatīvās. Viņa ir ieguvusi bakalaura grādu sākumskolas izglītības jomā un maģistra grādu izglītības zinātnēs. Viņa ir strādājusi par sākumskolas skolotāju un ir ieguvusi pieredzi skolotāju izglītošanā.

Zane Siliņa — kursa moderators

Zane ir vizuālās mākslas skolotāja, darba pieredzi šajā jomā ieguvusi gan Latvijā, gan arī starptautiski. Šobrīd strādā Rīgas Angļu ģimnāzijas bibliotēkā un studē Latvijas Universitātes maģistra studiju programmā "Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai". Iepriekš strādājusi gan par formālās, gan neformālās izglītības pedagogu. Jau ceturto gadu Zane ir Europeana vēstnese Latvijā.

Kursa bāze

Europeana — platforma ar miljoniem kultūras mantojuma objektu no tūkstošiem iestāžu visā Eiropā un citviet — nodrošina vairākās valodās pieejamu augstas kvalitātes saturu, kam pedagogi un izglītojamie var bez maksas piekļūt un ko viņi var izmantot kombinēto mācību aktivitāšu un uz izglītojamajiem vērstu metodiku (piem., uz problēmrisinājumu balstītu mācību vai izziņā balstītas zinātniskās izglītības) īstenošanai.

Pēdējo gadu laikā Europeana MOOC ir piedalījušies aptuveni 6500 pedagogu, kas savukārt palīdzējuši skolēniem attīstīt nākotnē vajadzīgās prasmes un noturību.

Atruna un autortiesības

Šis kurss ir daļa no projekta “Vienotas Eiropas datu telpas (DS) izveide kultūras mantojumam”, ko finansē Eiropas Savienības programma “Digitālā Eiropa”. Kursa saturu ir radījuši “Europeana DS” vēstnieku tīkls, “Europeana” fonds un “European Schoolnet”. Par kursu ir atbildīgs tikai tā organizētājs, un tas neatspoguļo Eiropas Komisijas (EK) viedokli, un EK neatbild par kursā ietvertās informācijas izmantojumu. Sīkāku informāciju par projektu skati šeit.

Creative Commons License

Ja vien nav norādīts citādi, viss šā kursa saturs ir licencēts ar licenci Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International”.

 1. Course Code

  Culture_LV
 2. Classes Start

 3. Classes End

 4. Estimated Effort

  5 hours (25 in total)
Enroll