Skip to main content

TeachUPi kursus nr 3: „Koostöös õppimine praktikas - kas minu õpilased õpivad koostöö kaudu?“


TeachUP

Tere tulemast TeachUPi kursus nr 3:Koostöös õppimine praktikas - kas minu õpilased õpivad koostöö kaudu?

Sellel leheküljel

Õpetajatena seisame silmitsi üha suuremal arvul keerukate väljakutsetega, mis on seotud ühiskonna ja tehnoloogia arenguga viimastel kümnenditel. Need uued väljakutsed panevad kahtlema õpetajate ja õpilaste traditsioonilises rollis. Õpilased pääsevad veebis ligi tohutule teadmiste hulgale, mis on alati nende käeulatuses. See tekitab küsimusi õpetaja kui teadmiste allika ja edastaja rolli kohta. Õpilaste üha mitmekesisem haridus- ja kultuuritaust ning karjääriradade ja töökohtade muutuv olemus seab kahtluse alla ühtlustatud õppekava ja harjumuspäraseks saanud õpetamispraktika kasulikkuse.

TeachUPi kursusesarjas uurime, kuidas nende väljakutsetega toime tulla, rakendades õpetamisele ja õppimisele valikut lähenemisviise, mis peegeldavad õpetajate ja õpilaste muutuvaid rolle koolis. Kõik kursused on spetsiaalselt suunatud nii praktiseerivatele õpetajatele kui ka veel koolis käivatele õpetajahariduse omandajatele. Õpetajahariduse omandajad on eriti oodatud liituma, sest kursus aitab neil paika panna hõlpsasti rakendatavad sammud, mille abil kohe karjääri algusest tõhusalt ja peegeldavalt praktiseerima hakata.

Registreeruge nüüd sarja kolmandale kursusele „Koostöös õppimine praktikas - kas minu õpilased õpivad koostöö kaudu?“ , kus uurime koostöös  õppimise olemust, tähtsust ja tundides rakendamise võimalusi. Kursusel tutvute praktikanäidetega, suhtlete ja arutate oma kaaslastega ning valmistate ette tunnikava, mida oma õpetamistöös kasutada. Kursus algab 26. veebruaril 2019. a  ning selleks kulub igal nädalal umbes kolm tundi teie aega. Kursus kestab kolm nädalat.

Kursusesarjad

Kursus on TeachUPi kursusesarjas kolmas ning seotud kolme teise kursusega:

Soovitame väga teil osaleda kõigil neljal kursusel! Kuid soovi korral saate liituda ka ainult ühe või enama  valitud kursusega ning neid vaba graafiku alusel külastada.

Tingimused

Kursus on suunatud igat liiki koolides praktiseerivatele õpetajatele, olenemata nende kogemuste hulgast, ja õpetajahariduse omandajatele, kes valmistuvad õpetajatööks.

Moodulite nimekiri

 • 1. moodul: koostöös õppimine
 • 2. moodul: koostöös õppimine praktikas
 • 3. moodul: koostöös õppimine teie klassis

Tunnistus

Kursuse iga mooduli lõpetamisel saate digitaalse mooduli õpimärgi. Kogu kursuse lõpetamisel saate kursuse õpimärgi ja kursuse tunnistuse. Kui lõpetate edukalt kõik neli TeachUPi kursust, saate spetsiaalse õpimärgi ja tunnistuse.

Kursuse meeskond

Alex Kirchberger - TeachUP projektijuht

Alexandra Licht - kursuse kujundaja

Vastutuse välistamine ja autoriõigus

 

TeachUP on Euroopa uus hariduspoliitika kujundamise projekt, mida kaasrahastab Euroopa Komisjon programmi Erasmus+ kaudu. See veebisait, sealhulgas kursused, mida osalejatele pakutakse projekti TeachUP raames, kajastavad ainult autorite vaateid ega väljenda Euroopa Komisjoni seisukohti.

 

Creative Commons LicenseKogu selle kursuse sisu on litsentsitud litsentsiga Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International, kui ei ole märgitud teisiti.

 1. Course Code

  TU3_Collaborative_ET
 2. Classes Start

 3. Classes End

 4. Estimated Effort

  9 tundi
Enroll