Skip to main content

TeachUP kurz 4: Rozvíjanie zručností kreatívneho myslenia v praxi – učia sa moji žiaci kreatívne riešiť problémy?


TeachUP

Vitajte na kurze TeachUP 4 Rozvíjanie zručností kreatívneho myslenia v praxi – učia sa moji žiaci kreatívne riešiť problémy?

Na tejto stránke

Za posledné desaťročia čelia učitelia čoraz väčšiemu množstvu komplexných výziev spojených so spoločenským a technologickým vývojom. Tieto nové výzvy spochybňujú tradičné úlohy učiteľov a žiakov. Prístup k rozsiahlym zdrojom vedomostí, ktoré majú žiaci neustále na dosah, spochybňuje rolu učiteľa byť zdrojom a sprostredkovateľom poznatkov. Čoraz väčšia rôznorodosť vzdelávania a kultúrneho zázemia žiakov, ako aj meniaci sa charakter kariéry a zamestnania, spochybňujú štandardné učebné osnovy a spôsoby vyučovania, na ktoré sme zvyknutí.

V sérii kurzov TeachUP preskúmame, ako môžete čeliť týmto výzvam aplikovaním súboru vyučovacích a učebných postupov, ktoré zohľadňujú meniacu sa rolu učiteľov a žiakov v školách. Všetky kurzy sú určené špeciálne pre aktívnych učiteľov a študentov učiteľstva. Študenti učiteľstva sú obzvlášť vítaní, pretože vďaka kurzu nastúpia už na začiatku svojej kariéry na cestu, ktorá z nich urobí efektívnych profesionálov schopných reflektovať svoju prácu.

Prihláste sa teraz na náš posledný, štvrtý kurz v sérii, Rozvíjanie zručností kreatívneho myslenia v praxi – učia sa moji žiaci kreatívne riešiť problémy? v ktorom preskúmame, čo je kreatívne myslenie , prečo je dôležité a ako ho môžeme aplikovať v triede. V rámci kurzu sa stretnete s príkladmi z praxe, budete diskutovať s kolegami a pripravíte si plán, ktorý využijete pri vyučovaní.

Séria kurzov

Tento kurz je štvrtý a posledný v sérii kurzov TeachUP a nadväzuje na tieto tri kurzy:

Odporúčame vám zúčastniť sa všetkých kurzov. Ak však radšej absolvujete len jeden alebo niektoré  vybrané kurzy, pridajte sa k nám podľa toho, ako vám to vyhovuje.

Podmienky

Tento kurz je určený aktívnym učiteľom zo všetkých typov škôl a študentom učiteľstva, ktorí sa pripravujú na povolanie.

Zoznam modulov

 1. Modul 1: Kreatívne myslenie
 2. Modul 2: Rozvíjanie kreatívneho myslenia v praxi
 3. Modul 3: Rozvíjanie kreatívneho myslenia vo vašej triede

Certifikácia

Po ukončení celého kurzu dostanete digitálny kurzový preukaz a kurzový certifikát. Ak úspešne ukončíte všetky štyri kurzy TeachUP, dostanete špeciálne potvrdenie o absolvovaní a certifikát o ukončení kurzov.

Pracovníci kurzu

Alex Kirchberger - projektový manažér TeachUP

Alexandra Licht - tvorca kurzu

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti a autorské práva

 

Projekt TeachUP je európska experimentálna politika financovaná zo zdrojov Európskej komisie prostredníctvom programu Erasmus+. Táto webstránka vrátane online kurzov poskytovaných účastníkom v rámci projektu TeachUP predstavuje výlučne názory jej autorov a nepredstavuje názor Európskej komisie.

 

Creative Commons LicenseVšetok obsah v tomto kurze, ak nie je uvedené inak, podlieha licencii Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

 1. Course Code

  TU4_Creative_SK
 2. Classes Start

 3. Classes End

 4. Estimated Effort

  9 hodín
Enroll